Mewngofnodi | Cofrestru
Maint y Testun
A
A
A

Diwrnod Allan Gogledd Cymru

Croeso i ysblander Eryri!

Chwilio am ddiwrnod allan yn Eryri? Mae digonedd yma i’ch cadw’n brysur beth bynnag fo’r tywydd. Ac mae Atyniadau Eryri yn cynnwys y gorau sydd gan yr ardal i’w gynnig. Wedi’u gosod mewn tirlun naturiol hynod o hardd, dewch i gael eich swyno gan gestyll o`r Oesoedd Canol, neu blasau urddasol a gerddi a pharciau gwych. Gallwch grwydro drwy orielau ac amgueddfeydd, neu ddysgu am chwedlau a hanesion cyn mentro i`r dyfnder tanddaearol i ddarganfod chwareli`r gorffennol. Ewch am siwrnai drên drwy grombil y mynydd, neu fynd am ddiwrnod hwyliog gyda`r plant yn yr awyr iach. Mae Eryri’n llawn i’r ymylon o atyniadau unigryw a chofiadwy sy’n aros amdanoch. Beth sy’n eich rhwystro?
Atyniadau Eryri


CHWARAE. ARCHWILIO. DARGANFOD.
Darganfod y Dyfnder
Mentrwch i ddyfnder chwareli'r gorffennol gan archwilio'r twneli troellog a'r ceudyllau tanddaearol sy'n gwarchod hanesion sydd bellach yn chwedlau, a'u datgelu i chi.
Gerddi Gwych
Mwynhewch olygfeydd godidog, gerddi lliwgar a throeon tawel drwy’r gerddi urddasol a’r tirlun tlws sy’n aros amdanoch yn Eryri.
Trenau Trawiadol
Mwynhewch olygfeydd gwych o lethrau'r mynyddoedd neu lynnoedd llonydd. Gall rheilffyrdd unigryw Eryri fynd â chi am siwrnai fythgofiadwy.
Hwyl i`r teulu
O ganolfannau gweithgareddau llawn prysurdeb i’r egnïol i barc antur ecolegol ar gyfer teuluoedd mwy hamddenol, mae rhywbeth at ddant pawb yn Eryri.
Cestyll a Diwylliant
Urddasol, canoloesol a chwedlonol - mae Eryri’n enwog am ei gylch o gestyll grymus sy’n Safleoedd Treftadaeth y Byd.
Hanes a Threftadaeth
Yn Eryri mae calon yr iaith Gymraeg a’i thraddodiadau. Gwnewch gyfle i ddarganfod y trysor a’r hanes sydd wrth wraidd ein treftadaeth.
Anturiau Awyr Agored
Rhowch rwydd hynt i’r anturiwr ynddo’ chi a mwynhau profiadau mwyaf gwefreiddiol eich bywyd yng Ngogledd Cymru, ardal lawn antur. Cliciwch yma i ddod i wybod rhagor am yr atyniadau anturus sydd ar gael yn Eryri.
@GoSnowdonia

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.