Mewngofnodi | Cofrestru
Maint y Testun
A
A
A

Melin Wlân Trefriw

Atyniadu Hanes a Threftadaeth Gogledd Cymru

Dewch i weld y gwehyddu, y tyrbin, amgueddfa'r Felin, a'r siop ac ystafell de.

Yn 1859, prynodd Thomas Williams y Felin, ac mae hi'n dal ym meddiant ei ddisgynyddion ac yn cael ei rhedeg ganddynt. Cynhyrcha ddeunyddiau traddodiadol mewn lliwiau ffasiynol ar gyfer gorchuddio dodrefn meddal, dillad ac ategolion.

Mae'r Felin yn cynhyrchu ei thrydan ei hunan ar gyfer pob proses o'r cnu i'r deunydd terfynol, a hynny ar beiriannau sydd dros hanner canrif oed. Gan mai amgueddfa mewn melin sy'n dal ar waith ydy hon, mae'r peiriannau'n rhedeg pan fydd eu hangen
i gynhyrchu.

Ceir cyfle i weld arddangosfa o nyddu â llaw. Cewch hefyd weld Gardd y Gwehydd lle ceir planhigion ar gyfer llifo ac ar gyfer creu deunyddiau (gweler yr oriau agor).

Mae'r cynnyrch sydd gennym o wlân pur yn cynnwys cwiltiau gwely ar batrymau tapestri, carthenni teithio, gwlân ar gyfer gweu, brethyn, dodrefn meddal ac ategolion, ac mae'r cyfan ar gael yn y siop neu ar ein gwefan yn unig. Yn 2012 rydym yn cyflwyno dillad merched ar batrymau newydd fydd ar gael mewn brethyn a thapestri.

Rydym hefyd yn cadw dillad wedi'u gweu mewn gwlân pur, ategolion a nwyddau
croen defaid.

Yn yr ystafell de, gallwch gael diodydd poeth ac oer, cacennau a sgons.

Fideo

Oriel Luniau


Trefriw Woollen Mill Shop Counter Trefriw Woollen Mill Welsh Tapestry Weaving at Trefriw Woollen Mill Welsh Tapestry Bedspreads at Trefriw Woollen Mill Turbine vintage machinery at Trefriw Woollen Mill Trefriw Blending_Shed_9061 Trefriw Spinning_Mules_9000
Cliciwch y llun i'w wneud yn fwy
Trefriw Woollen Mill Shop Counter
Trefriw Woollen Mill Welsh Tapestry
Weaving at Trefriw Woollen Mill
Welsh Tapestry Bedspreads at Trefriw Woollen Mill
Turbine vintage machinery at Trefriw Woollen Mill
Trefriw Blending_Shed_9061
Trefriw Spinning_Mules_9000

Amseroedd Agor

Mae'r siop a'r tŷ tyrbin ar agor:
Tachwedd - Mawrth
Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10.00am – 5.00pm
Ebrill - Hydref
Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9.30am - 5.30pm, Dydd Sul 10.00am - 5.00pm

Gellir gweld gwehyddu:
20 Chwefror - 16 Rhagfyr
Dydd Llun - Dydd Gwener (heblaw am wyliua banc) 10.00am – 1 .00pm & 2.00pm – 5.00pm

Amgueddfa Llawn ar agor:
10 Ebrill – 27 Hydref
Llun – Gwener (ar wahân i wyliua banc) 10.00am - 1.00pm & 2.00pm – 5.00pm

Arddangosfa Nyddu â llaw a 'Rhowch dro ar nyddu':
17, 19, 20 Ebrill, 29 & 31 Mai; Mehefin - Medi bob Dydd Mercher a Dydd Iau

Gardd y Gwehydd yn cynnwys planhigion ar gyfer llifo'n naturiol:
Mis Mai tan ddiwedd Medi - fel y siop.

Prisiau

Mynediad am ddim

Cysylltu

Melin Wlân Trefriw
Trefriw
Conwy Valley
LL27 0NQ
01492 640462
info@t-w-m.co.uk
www.t-w-m.co.uk

trefriw logo


@GoSnowdonia

Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.